Microsoft

Comic Sans MS 1 начертание
Verdana 4 начертания
Segoe UI 4 начертания
Selawik 5 начертаний